top of page

05 Kas Cmt

|

Beyoğlu

ULUSLARARASI DSHT® İLAHİ SİSTEM NUR ŞİFASI WORKSHOP'I

Hayattaki tıkanıkların kaynağı neler olabilir? Bunları nasıl iyileştirebilirim? Nur Şifası tüm yaşamın sırrını sizlere verir. Şifalanmak, iyileşmek, değişim, daha hakikatli yaşamdan geçer. Bunların ''nasılları'' Nur Şifası ile bilinir olur ve kendiniz, çevreniz için bilgelik kazanırsınız.

ULUSLARARASI DSHT® İLAHİ SİSTEM NUR ŞİFASI WORKSHOP'I
ULUSLARARASI DSHT® İLAHİ SİSTEM NUR ŞİFASI WORKSHOP'I

Yer & Zaman

05 Kas 2022 11:00 – 18:00

Beyoğlu, Taksim Meydanı, Gümüşsuyu, 34435 Beyoğlu/İstanbul, Türkiye

İçerik

 

                                                                                ULUSLARARASI 

                                                            İLAHİ SİSTEM NUR ŞİFA TERAPİSİ ® 

                                                            ( DEEP SYSTEM HEALING THERAPY ® )

                                                                                   WORKSHOP'I

Nur Şifası tüm Dünya'ya, 2016'da Hülya Kavuzlu tarafından kazandırılmış bir şifa metodolojisidir. Metodoloji, psikoterapi ile başlayıp sorunun ana kaynağının, beden, ruh, zihin fazında tespitinin ardından, Sevgi frekansı ve Nur şifalandırılması ile devam ederek Nur yüklemesi (Sevgi ve Nur kodlama) ile tamamlanır. DSHT® Workshop'ı, metodoloji hakkında bir eğitim ardından tam zamanlı uygulama çalışmalarını kapsar. Workshop, uygulama programı olup katılımcılara şifa çalışmasının yapılmaktadır. Şifa tekniğini öğrenebilmek ve şifa yaptırmak için DSHT® uygulama dersine herkes katılabilir.

DSHT® İlahi Sistem Nur Şifası İçeriği

Bedensel Hastalıklar Neden Olur ?

Zİhinsel Sorunlar Neden Oluşur ? 

Ruhsal Sorunlar Neden Oluşur ?

Yaşamımızda nedenini bilmediğimiz tıkanıklıklar, hastalıklar, sorunlarla karşılaşabiliyoruz. İlahi Sistem Şifa Terapistliği eğitminde bu sorunların kaynaklarını ve çözümlerini ve kendi güçlerinizi, şifacılığınızı öğreniyorsunuz.

Enerji çalışmalarından farkı bir kanal çalışması değildir ana kaynak ile çalışılmaktadır bu nedenle terapistin bu tekniği uygulayabilmesi için frekansının dünyadaki en yüksek frekans olan Sevgi Frekansı (bizim bildiğimiz sevgi değildir, çok yüksek bir frekans değeridir)'na yükseltilmesi gerekmektedir. Eğitimdeki tüm terapist adaylarının frekans yükseltilmesi gerçekleşecektir. Sevgi Frekansı ve Nur'un kullanıldığı bu teknik hastaların şifalanmasını, hücrede başlatmakta ve hücrelerden bütüne şifayı ulaştırmaktadır.. Hastaların frekansını yükseltmektedir. Dolayısıyla her bir terapist hastanın frekansını Sevgi Frekansına yükseltebilecek ve Ana Kaynaktan gelen Nur'a uyumlu hale getirecek şifalanmayı bu sayede sağlayabilecektir.

İlahi Sistem Şifa Terapisi (DSHT®) sorunların ana kaynağının bulunduğu Bilinçaltı sisteminde, Astral Bedeninde, Fiziki Bedende aynı seans içinde aynı anda çalışma yapar, Bedensel Ruhsal ve Zihinsel fazda aynı anda çalışır, bu sayede kişinin bir probleminin her üç alanında bulunan karşılığında iyileştirme gerçekleştirir. Sadece zihin veya sadece fiziki bedende yapılan iyileştirme çalışması ile sorunlar köklü olarak çözülememektedir. Çünkü fiziki bedende hastalık yaşayan birinin fiziki bedeninin yanında aynı anda hem ruhsal hem de zihinsel fazlarında da karşılığı bulunmaktadır. Para sorunu var ise sadece zihinsel fazda iyileştirme yapıldığında yine yeterli olamayacaktır çünkü zihinsel fazın yanında aynı anda paranın bedende ve ruhta da karşılığı bulunmaktadır. İlahi Sistem Şifa Seansörü hangi sorunla ilgili olursa olsun (hastalık, parasal, ilişkisel sorunlar vs.) 3 fazda çalışarak sorunu köklü olarak bir daha tekrarlamamak üzere giderir. Danışanın DNA'sına onun da altındaki Nur katmanına kadar tüm katmanlarda düzeltme, resetleme, tamamlama, tamir - onarma, iyileştirme gerçekleştirir.

Nur terapisi sırasında danışan otomatik olarak transa girebilir, seansör danışanın beden ve astral alanında çalışma yaparken aynı anda danışanın kendisi ile ilgili gördüğü görülerde duygu çökermte çalışması yürütürek zihinsel şifalanmayı da yürütür. İlahi Sistem Şifa seansörü, transa girmiş olan danışanın seansına yön verir ve ruhsal bedensel zihinsel olarak dönüştürme, iyileşme gerçekleştirir. 

İlahi Sistem Şifa Terapisinde bir sorun için tek seans çalışılır. Seans aşamaları şöyledir :

Psikoterapi ile başlar 30-35dk sürer, bilinçaltı kodları ve korkuları, sorunun asıl nedenleri belirlenir. Belirlenen bilgiler ışığında seans şifa ile devam eder bu aşamada danışan otomatik olarak transa girer ve danışanın bilinçaltı temizliği, korku temizliği, aura çakra temizliği, eklenti, büyü(maji-tesir) temizliği, beden hasatlıkları ve blokajların temizliği, bağımlılıkların giderilmesi, zayıflama, ana kaydın değiştirilmesi, ilişkilerdeki sorunların giderilmesi, dişil eril dengelemesi, ruhsal farkındalık sağlama, bolluk bereket anlayışının yerleştirilmesi, bağlardan arınma ve helalleşme, atalarla şifalanma, geçmiş şifalandırma konularında iyileşme ve hayattaki tüm tıkanıklıkların giderilmesi gerçekleştirilir. Danışan Nur Şifalandırması sırasında tüm hakikatleri; hayatındaki tıkanıkların kaynakları, bilinçaltı korkuları, kodları, aura ve çakralarının durumu, alanında herhangi bir negatif titreşim olup olmadığı, atalarından gelmiş olabilen karmik etkiler, anne ve baba bağları vs gibi tüm gerçekliğini görmektedir tüm bu alanlarda gördüğü tıkanıklıkların ve sorunların, DSHT® terapistinin yönetiminde danışanın kendisi tarafından giderilmesi sağlanır. DSHT® Eğitimi 9 ay süren bir eğitim programını içerir. Aşağıdaki konu başlıkları eğitim içeriğidir. 

ŞİFA

Şifa Nedir Şifacılık

Nur ve Sevgi

Aura Temizliği

Çakra Temizliği

Manyetik Alanda bulunan Eklenti- Maji- Beddua - Nazar gibi negatif enerjilerin Temizliği

Beden Taraması

Blokaj ve Hastalıkların Belirlenmesi ve Giderilmesi (panik atak, kistlerin ve tümörlerin yok edilmesi, MS, felçli durumlar, bağırsak sendromu vs. bedensel tüm hastalıklar kapsama alanına dahildir)

Bağ kesme 

Affetme - Helalleşme

Melek Rehberliği

Bilinçaltı Temizliği 

Sevgi Frekansı ve Nur Yüklemesi (yeni kodlamaların yapılması (Bolluk Bereket - Başarı - Aşk vs.))

PSİKOTERAPİ 

Terapi Nedir ?

Konuşma Terapistliği (Psikoterapi)

İleri Düzey İletişim Becerileri 

Beden Dili Analizi

Uyum Yakalama

Müşteriyi Anlama

Seans Yönetimi

Seans Başlama ve Sonuçlandırma

Sorun Analizi

Soruna Farkındalık Yaratma

Sorunların Çözümlerinin Tespiti 

Çözüme Ulaşma

Müşteriye Yön Verme

Müşteriye en doğru şekilde telkin verme

Telkin Yöntemleri

Dokümantasyon & Raporlamalar

BİLİNÇALTI 

Beyin ve Bilinçaltı

İlahi Sistem Yasaları ve İşleyişi 

Time Line (Zamanda Geriye Gitme)

Duygu Çökertme Bilinçaltı temizliği

Korku Belirleme ve Temizliği

Anı Temizleme

Kök İnanç Belirleme ve Yeni Kod Yüklemesi

Affetme & Bağ Kesme

Helalleşme

Kod İadesi

TRANS 

Trans Nedir

Hipnoz Nedir

Regresyon 

Bilinçaltı ve Kodlar

Time Line (zamanda geriye gitme) ile geçmiş anıları şifalandırma

Trans Teknikleri

Beyin Frekansları ve Beyin

Transa Alma Nasıl Olur

Transa Alma Yöntemleri

Zaman çizgisinde geriye/geçmişe gitme

Sorunun ana kaynağının belirlenmesi

Kodların değiştirilmesi

Yeni telkin/kod yüklemesi

Bilinçaltı temizliği

Bolluk bereket kodlaması

Meleklerle sujenin iletişimi

Bağ kesme

Affetme helalleşme

Sembol ve renk okuması

WORKSHOP PROGRAMI

İlahi Sistem Şifa Terapistliği (Deep System® Healing Therapy) atölye çalışmasında (workshop) seans uygulamaları yapılarak aşağıda yer alan konu başlıkları ele alınır. Katılımcıların yaşam döngüsünde yaşadığı tıkanıklıklar şifalandırılır. 

Program sonunda katılımcılar, Kurucu Hülya Kavuzlu onaylı, Uluslararası Tescilli Deep System® Healing Therapy & İlahi Sistem Şifa Uygulaması Katılımcı Belgesi alacaktır.

WORKSHOP PROGRAM İÇERİĞİ 

NUR Şifası Nedir?

Şifalanma Nasıl gerçekleşir?

Şifalanma Uygulamaları

PROGRAM AKIŞI

11:00-12:00 DSHT® Nur Şifası Nedir - Nasıl Uygulanır

12:00-13:00 DSHT®  Uygulama (Seans)

13:00-13:45 Cafeabreak

13:45-14:45 Kendini Tanıma (Yaşam Analiz Çalışması - Dünya Geliş Nedeni Analizi - Dünya Tekamül Programı-Güçlü Yan Analizi)

14:45-15:45 Yaşam boyu suçluluklar-suçlamaların analizi

16:00-16:45 Organ Duygu Blokaj Çalışması

 16:45-17:00 Hologram Çıkarma (Çözülmesi istenen bir konu üzerinden hologram tespiti)

 17:00-17:45 Korku Çökertme Çalışması

 17:45-18:30 Hayatında bulunan kişilerle alan çalışması 

 18:30-19:00 Çözülmesi istenen bir konu için ata üzerinden alan çalışması 

 19:00-19:30 Bilinçaltı Temizliği (Özgüven-Değerlilik-Başarı-Kararlılık-Sevgi-Özsaygı-Bereket İnşaası)

 19:30-20:00 Katılımcı Belgesi Takdimi 

 Program Kapanışı    

KATILIM KOŞULLARI

1. Workshopa herkes katılabilir 

2. Program önceki 3 gün süresince alkollü ürünler almayınız ve su tüketiminizi artırınız. Hayvansal gıdalar şart olmamakla birlikte azaltmanız önerilir.

3. Program katılım giysisi, alt ve üst beyaz olmalıdır

4. Mat getiriniz

5. Göz bandı getiriniz

6. Makas getiriniz

5. Katılım ücreti 2500tl

EĞİTMEN 

HÜLYA KAVUZLU 

DSHT® Kurucusu  

Spiritüeller Maneviyatlılar Derneği Başkanı

Eğitmen & Yazar

YER / TARİH

The Marmara  - Pera / Taksim ''Pera''

05.11.2022 CTESİ

11:00-20:00 (Saat 10:00 girişler yapılacak ve 11:00de program başlayacaktır. Program başlamadan önce gelinmesi önemle rica edilir)

BELGELER

Kurucu Hülya Kavuzlu Onaylı - Uluslararası Tescilli DSHT® Katılım Belgesi

KAYIT

Programa katılmak için ''KAYIT'' butonu ile kayıt olabilirsiniz. 

Aşağıda yer alan iletişim bilgisinden bilgi alabilirsiniz.

ORGANİZASYON 

RGA® 

Rönesans Gelişim Akademi®

HAN KARAMAN 

05324945117

DSHT® Resmi Web Sitesi

www.ilahisistemsifaterapisi.com

Paylaşın

bottom of page