top of page

İLAHİ SİSTEM® ŞİFA TERAPİSTLİĞİ - DEEP SYSTEM® HEALING THERAPIST NUR ŞİFASI TERAPİSİ

İLAHİ SİSTEM ŞİFA TERAPİSTLİĞİ ® EĞİTİMİ

DEEP SYSTEM HEALING THERAPIST ® EĞİTİMİ

Bedensel Hastalıklar Neden Olur ?

Zİhinsel Sorunlar Neden Oluşur ?

Ruhsal Sorunlar Neden Oluşur ?

Yaşamımızda nedenini bilmediğimiz tıkanıklıklar, hastalıklar, sorunlarla karşılaşabiliyoruz. İlahi Sistem Şifa Terapistliği eğitminde bu sorunların kaynaklarını ve çözümlerini ve kendi güçlerinizi, şifacılığınızı öğreniyorsunuz.

Enerji çalışmalarından farkı bir kanal çalışması değildir ana kaynak ile çalışılmaktadır bu nedenle terapistin bu tekniği uygulayabilmesi için frekansının dünyadaki en yüksek frekans olan Sevgi Frekansı (bizim bildiğimiz sevgi değildir, çok yüksek bir frekans değeridir)'na yükseltilmesi gerekmektedir. Eğitimdeki tüm terapist adaylarının frekans yükseltilmesi gerçekleşecektir. Sevgi Frekansı ve Nur'un kullanıldığı bu teknik hastaların şifalanmasını, hücrede başlatmakta ve hücrelerden bütüne şifayı ulaştırmaktadır.. Hastaların frekansını yükseltmektedir. Dolayısıyla her bir terapist hastanın frekansını Sevgi Frekansına yükseltebilecek ve Ana Kaynaktan gelen Nur'a uyumlu hale getirecek şifalanmayı bu sayede sağlayabilecektir.

İlahi Sistem Şifa Terapisi (DSHT®) sorunların ana kaynağının bulunduğu Bilinçaltı sisteminde, Astral Bedeninde, Fiziki Bedende aynı seans içinde aynı anda çalışma yapar, Bedensel Ruhsal ve Zihinsel fazda aynı anda çalışır, bu sayede kişinin bir probleminin her üç alanında bulunan karşılığında iyileştirme gerçekleştirir. Sadece zihin veya sadece fiziki bedende yapılan iyileştirme çalışması ile sorunlar köklü olarak çözülememektedir çünkü fiziki bedende hastalık yaşayan birinin fiziki bedeninin yanında aynı anda hem ruhsal hem de zihinsel fazlarında da karşılığı bulunmaktadır. Veya para sorunu var ise sadece zihinsel fazda iyileştirme yapıldığında yine yeterli olamayacaktır çünkü zihinsel fazın yanında aynı anda paranın bedende ve ruhta da karşılığı bulunmaktadır. İlahi Sistem Terapisti hangi sorunla ilgili olursa olsun (hastalk, parasal, ilişkisel sorunlar vs.) 3 fazda çalışarak sorunu köklü olarak bir daha tekraralanmamak üzere giderir. Danışanın DNA'sına onun da altındaki Nur katmanına kadarki tüm katmanlarda düzeltme, resetleme, tamamlama, tamir - onarma, iyileştirme gerçekleştirir.

Nur terapisi sırasında danışan otomatik olarak transa girer ve sorunu ile ilgili görmesi gereken şeyleri görür, İlahi Sistem Şifa Terapisti transa girmiş olan seansa yön verir ve ruhsal bedensel zihinsel olarak dönüştürme, iyileşme gerçekleştirir. Bilinçaltı temizliği, blokaj temizleme, aura (astral - ruhsal) da temizleme gerçekleştirir.

İlahi Sistem Şifa Terapisinde br sorun için tek seans çalışılır. Seans aşamaları şöyledir :

Psikoterapi ile başlar 30-35dk sürer, burada bilinaçltı kodları ve korkuları, sorunun asıl nedneleri belirlenir.

Burada belirlenen bilgiler ışığında seans Nur Terapisi ile devam eder bu aşamada bilinçaltı temizliği, korku temizliği, aura çakra temizliği, varlık büyü temizliği, beden hasatlıkları ve blokajların temizliği, bağımlılıkların giderilmesi, zayıflama, çekirdek inanç değiştirilmesi, ilişkilerdeki sorunların giderilmesi, dişil eril enerji dengeleme, ruhsal farkındalık sağlama, bolluk bereket artırma, bağlardan arınma helalleşme, atalarla şifalanma, geçmiş şifalandırma konularında iyileşme gerçekleştirilir.

YETKİNLİK KAZANILACAK ALANLAR Konuşma Terapisi (Psikoterapi) (1.modül) Bilinçaltı Terapisi (2. modül) Trans Terapisi (3. modül) Nur Şifası Terapisi (4. modül) EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI KONUŞMA (psikoterapi) Modülü Koçluk 1. Modülü Terapi Nedir ? Konuşma Terapistliği (Psikoterapi) İleri Düzey İletişim Becerileri Beden Dili Analizi Uyum Yakalama Müşteriyi Anlama Seans Yönetimi Seans Başlama ve Sonuçlandırma Sorun Analizi Soruna Farkındalık Yaratma Sorunların Çözümlerinin Tespiti Çözüme Ulaşma Müşteriye Yön Verme Müşteriye en doğru şekilde telkin verme Telkin Yöntemleri Dokümantasyon & Raporlamalar Uygulamalar NUR ŞİFASI MODÜLÜ Şifa Nedir Şifacılık Enerji Aktarımı Nur Nedir, Enerji Nedir Aura Temizliği Çakra Temizliği Manyetik Alanda bulunan Varlık - Büyü - Beddua - Nazar gibi negatif enerjilerin Temizliği Beden Taraması Blokaj ve Hastalıkların Belirlenmesi ve Giderilmesi (panik atak, kistlerin ve tümörlerin yok edilmesi, MS, felçli durumlar, bağırsak sendromu vs. bedensel tüm hastalıklar kapsama alanına dahildir) Bağ kesme Affetme - Helalleşme Melek Rehberliği Bilinçaltı Temizliği Yeni Kodlamaların Yapılması (Bolluk Bereket - Başarı - Aşk vs.) Sevgi Frekansı ve Nur Yüklemesi ile Şifalandırma BİLİNÇALTI MODÜLÜ Beyin ve Bilinçaltı İlahi Sistem Yasaları ve İşleyişi Time Line (Zamanda Geriye Gitme) Bilinçaltı Temizliği Korku Belirleme ve Temizliği Sahne Dönüştürme Kuantum & NLP Teknikleri Kök İnanç Belirleme ve Yeni Kod Yüklemesi Affetme & Bağ Kesme Helalleşme Yüklerden Arınma Telkinler & Olumlamalar Esmalar Yeni Kodlamaların Yapılması (Bolluk Bereket - Başarı - Aşk vs.) Sevgi Frekansı ve Nur Enerji Yüklemesi ile Şifalandırma TRANS (regresyon-progesyon) MODÜLÜ Trans Nedir Hipnoz Nedir Regresyon (geçmiş yaşam şifalandırması) Bilinçaltı ve Kodlar Time Line (zamanda geriye gitme) ile geçmiş anıları şifalandırma Trans Teknikleri Beyin Frekansları ve Beyin Transa Alma Nasıl Olur Trans Uygulamaları Transa Alma Yöntemleri Zaman çizgisinde geriye/geçmişe gitme Sorunun ana kaynağının belirlenmesi Kodların değiştirilmesi Yeni telkin/kod yüklemesi Bilinçaltı temizliği Bolluk bereket kodlaması Meleklerle sujenin iletişimi Bağ kesme affetme helalleşme Sembol ve renk okuması UYGULAMALAR Tüm konularla ilgili seanslar yapılır PROGRAM AKIŞI 25 Kasım Konuşma Terapisi (Psikoterapi) 1. Modül 26 Kasım Bilinçaltı Terapisi 2. Modül 02 Aralık Trans (regresyon•progesyon) 3. Modül 03 Aralık Şifacılık & Nur Terapisi 4. Modül KATILIM KOŞULLARI Eğitimden önceki 2 gün süresince alkollü ürünler almayınız ve su tüketiminizi artırınız. Hayvansal gıdalar şart olmamakla birlikte azaltmanız önerilmektedir. Eğitime katılırken rahat ve beyaz renkli giysiler tercih ediniz. Giysileri yanınızda getirebilir otelde değiştirebilirsiniz..

Bu program kimlere göre

Herkes için uygundur

Alınacak Olan Belge

Eğitime katılanlar tüm Dünyada geçerliliği olan Uluslararası bir Profesyonel Koç olacaktır.

ISCC 15290:2014 ‘’Eğitim Kurumu Akredite Sertifika Yönetim Sistemi’’ ile akredite edilmiş Uluslararası DSHT® İLAHİ SİSTEM ŞİFA TERAPİSTLİĞİ Sertifikası almayı hak kazanacaksınız.

EĞİTMEN HÜLYA KAVUZLU Kuantum & NLP & Yaşam Koçluğu Eğitmeni İlahi Sistem Şifa Terapisti ve Eğitmeni (Deep System Healing Therapist) Rüyada Terapi Terapisti Eğitmen & Terapist

DSHT® Resmi Web Sitesi

www.ilahisistemsifaterapisi.com

enerji şifacılık hülya kavuzlu ilahi sistem şifa terapisi deep system healing therapy

bottom of page