top of page

SPİRİTÜELLİK OKULU®


spiritüellik okuluSPİRİTÜELLİK OKULU®

ONLINE SINIFI


Dünya'nın pek çok ülkesinde bulunan Spiritüellik Okulu®, SPRİTDER&Spiritüeller Derneği Kurucu Başkanı Hülya Kavuzlu'nun liderliğinde ilk defa ve tek olarak Türkiye'de kurulmuştur.


Merkezi Türkiye'nin İstanbul Şehrinde olan ve Rönesnans Gelişim Akademi bünyesinde bulunan Spiritüellik Okulu, Dünya'nın her yerinde olmayı amaçlamaktadır. Böylece Ruhsal Gelişim isteyen herkesin bilgilerden faydalanabilmesi, kendini geliştirmesi hedeflenmektedir.

Ülkemizin ilk ve tek Fizik, Metafizik ve Parapsikoloji tabanlı eğitim veren "Spiritüellik Okulu", Spiritüealizm alanında bilimsel, ilimsel ve ruhsal konuların tamamında temelden ileri seviye ve uzmanlık kazanımına kadar eğitim veriyor. Spiritüel adaylar bilim tabanlı bir yetkinlik kazanmakta ve aynı zamanda manevi gelişimini sağlamaktadır. Halihazırda şifacı, enerjist, terapist, koç, ruhsal rehber, astrolog, vs. olan kişiler uygulamakta oldukları teknik bilgilerin yanında sahip olunması gereken teoriyi "Spiritüellik Okulu"nda, geniş kapsamlı olarak öğrenmektedir. Bu ilmi bilgiler yapılan tekniklerin temelidir, ancak bu bilgilere vakıf olarak teknikleri uygulamakta yetkinleşilebilmektedir. Spiritüellik Okulu, tüm enerji, şifa, gelişim rehberlik alanlarının temelidir. Sizler de yetkinliğinizi artırabilir, ilgi duyduğunuz bu alanın okulunda Uluslararası Platformda gerçek bir Uzman olabilirsiniz.


Okuldan mezun olan kişiler Uluslararası Spiritüel'lik ünvanı kazanmaktadır.


Spiritüellik Okulu, Ruhsallığın ilmini öğrenmek, kendini bu alanda geliştirmek isteyen ve kendinde bir takım tanımlayamadığı özellikeri fark etmiş hem bu özellikleri anlamak hem de bu özellikleri geliştirmek isteyen yanı sıra maneviyatta gelişmeyi isteyen kişiler için tasarlanmıştır.


*** Hali hazırda koçluk, rehberlik, terapistlik, enerjistlik ve şifacılık yapan kişiler ancak bu eğitim programını tamamlayarak Uluslararası Spiritüel Rehber olabilmektedirler.

Spiritüellik Okuluna herkes katılabilir. Eğitim içerikleri, katılım şartları, eğitim program detayları aşağıdaki gibidir.


EĞİTİM MÜFREDATI


1.SINIF


1. DERS TEMEL SPİRİTÜEALİZME GİRİŞ

2.DERS TEMEL YARATIM SİSTEMİ

İlahi Sistem ve Yaratım

Tekamül ve Karma Sistemi

Enkarnasyon / Reenkarnasyon

Evrensel Yasalar

Yaratımın 6 aşaması

3.DERS KUANTUM FİZİĞİ I

Klasik Fizik

Kuantum Fiziği

Zer Alemi - Atom ve Yapısı

Quarklar ve Higgs Bozonu

Scim Teorisi

Planck Sabiti

Görelilik Kuramı


2.SINIF

1.DERS KUANTUM FİZİĞİ II

Kaos Teoremi

Uzay Zaman

Kuantum

Kuantum Düşünce Sistemi

Kuantum Sıçrama

Ortak Alan – Matrix

2.DERS İNSAN ANATOMİSİ

Beyin ve Beyin Bölümleri

Beden, Ruh, Zihin

Bilinçaltı

Enerji Beden ve Nur Beden (Çakralar Aura)

​3.DERS METAFİZİK

Boyutlar, Katlar Nedir

Astral Seyehat

Telepati, Telekinezi

Telekinezi, Telepati alıştırmaları

​4. DERS PARAPSİKOLOJİ

Meleki ve Enerjetik Yapılar

Varlık Türleri ve Yapıları

Duru Görü, Duru His, Duru İşiti

Psişik Güçler, Psişik Güçleri Geliştirme Alıştırmaları

3.SINIF

1.DERS İLERİ SPİRİTÜEALİZM

İnisiasyon - Yükseliş

Üstatlık

Eş Ruhlar, Ruh İkizler, Kontratlar

Dehr Alemi

Aydınlanma – Srat-ı Mustakim - Çakralar

Hiçlik Aşaması Varlık Türleri ve Yapıları

Trans, Yakaza, Meditatif Hal

Nefes

​2.DERS ŞİFA

Şifacılık, Kanallık

Medyamik Kanallar

Şifa Çeşitleri

Enerji ve Nur Şifacılığı

​3.DERS SARKAÇ

Sarkaç Nedir

Kullanım Alanları

Sarkaç ile negatifi pozitife çevirme

Sarkaç ile şifalandırma

KİMLER KATILABİLİR


Yukarıdaki konu başlıkları ile ilgilenen, ruhsal ve kişisel gelişim amaçlayan, spiritel olmak isteyen herkes katılabilir.