top of page

KALİTE ANLAYIŞIMIZ ve AKREDİTASYONLARIMIZ

 

Rönesans Gelişim Akademi, Eğitim Sektöründe tüm dünyada kabul gören ISCC 15290:2014 Eğitim Kurumu Akredite Sertifika Yönetim Sistemi standardı onaylı eğitimler vermekte olan, verdiği tüm eğitimleri Dünyada geçerliliği olan Akredite bir kuruluştur. Vermekte olduğumuz tüm eğitimler ISCC 15290:2014 Standart onaylıdır. 

 

Rönesans Gelişim Akademi'de, tüm Dünaya'da kabul gören ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardına uygun olarak Eğitim verilmekte ve işleyişler bu standart normlarına uygun olarak yürütülmektedir.

 

Kalite Yönetim Sistemi, tüm sektörler için uygulanabilen uluslararası geçerliliği olan ve tüm Dünya'da tanınan kabul görmüş bir sistemdir. KYS gereklerini yerine getiren her kuruluş Dünya standartlarına ulaşmış, kurumsallığını kanıtlamış bir firma olarak bilinir. Rönesans Gelişim Akademi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin tüm gereklerini yerine getirmekte ve bunu sadece dokümantasyon olarak değil kurum kültürü haline dönüştürmüş Dünya standardına ulaşmış Uluslararası bir Eğitim ve Kişisel Gelişim Firmasıdır.

 

Aynı zamanda Müşteri Memnuniyetini temel alan RGA, ISCC 15290:2014, ISO 9001:2015 standartlarını siz Danışan ve Müşterilerimiz için kurum kültürüne katarak ve bu standartlara uygun olarak hizmet vermektedir.

bottom of page